Theraplay

Therapie op basis van elementen met Theraplay® is gericht op het versterken van de band tussen ouder en kind met hulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. De therapeut begeleid ouder en kind in de activiteiten, waardoor het contact verbetert. De ouder ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij als ouder wordt daar vanzelfsprekend in betrokken. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, leer je als ouder je kind beter te begrijpen en aan te voelen. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelvertrouwen op te bouwen en de gehechtheidsrelatie te kunnen aangaan met een volwassenen. Door deze positieve interactie voelt het kind zich geliefd en de moeite waard.

Theraplay vanuit het kind gezien:
Uitdaging: Met jou als basis, voel ik mij veilig genoeg om nieuwe dingen te ontdekken.
Structuur: Wanneer ik op jou kan leunen, leer ik op eigen benen te gaan staan.
Verzorging: Jouw aanraking werkt magisch, het helpt mijn ontwikkeling op ieder niveau.
Betrokkenheid: Wanneer jij mij begrijpt van binnen, help jij mij de wereld te begrijpen.

Spel is een middel voor het kind om zich te uiten, gevoelens te delen en contact te maken. Kenmerkend voor Theraplay is dat de ouder volledig betrokken wordt bij de behandeling.

De elementen van van Theraplay® zijn gebaseerd op de hechtingstheorie. Dit is de overtuiging dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van de ontwikkeling van kinderen. De therapie kan vanaf de babyleeftijd tot aan de pubertijd worden ingezet.

Redenen om behandeling met Theraplay elementen in te zetten:

Verlegen, teruggetrokken, claimend gedrag
Opstandig, boos en verstorend, druk gedrag
Gedragsproblemen op school of in contact met leeftijdsgenoten
ADHD, ASS, problematische gehechtheid
Een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en traumaPleeggezinnen en Adoptie

Redenen voor een ouder om deze therapie te starten:

  • Het gevoel te zijn vastgelopen met uw kind.U begrijpt uw kind niet (meer).
  • Er is een negatieve dynamiek tussen u en uw kind
  • U heeft zelf nare ervaringen opgedaan in uw verleden en wil graag dat uw kind een andere ervaring krijgt met u als ouder, maar uw weet niet precies hoe u dat aanpakt

 

© Kinderpraktijk Eindhoven 2023