Observaties

Als ouder kunt u vragen hebben over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. U kunt zich afvragen waarom uw kind zich op een bepaalde manier gedraagt, of waarom uw kind vast loopt op school. Bij Kinderpraktijk Eindhoven kunt u terecht met dit soort vragen voor zowel kinderen als (jong)volwassenenDe praktijk gaat niet uit van het stellen van een diagnose, maar werkt vanuit de kwaliteiten van het kind.

DiagnostiekWe bieden de volgende onderzoeken aan

 • Sociaal emotioneel
 • BEER (vroeg signalering autisme)
 • Observatie thuis of in de klas
 • Ouder-kind interactie onder andere middels Theraplay (MIM)
 • Prikkelverwerking (HSP)
 • Baby observaties

Binnen de praktijk wordt zowel individueel als systeemgericht gewerkt; ik richt mij op het kind en zijn/ haar omgeving (gezin en school). Als orthopedagoog bekijk ik de ontwikkeling van uw kind en maak ik gebruik van observaties. Zoals spelobservaties, schoolobservaties of ouder- kind interactie waarbij ik ook bij u thuis kan komen. Het onderzoek is handelingsgericht, waarmee u passende advies en begeleiding krijgt.

Aantal voorbeelden van onderzoeksvragen waarvoor u terecht kunt

 • Mijn kind gaat niet graag naar school, Mijn kind geeft aan dat hij/zij school saai vindt
 • Mijn kind laat veel druk gedrag zien, we hebben vragen over de prikkelverwerking
 • Mijn kind is bang voor veel dingen, wat is er aan de hand
 • Mijn kind is veel boos, wat er is er aan de hand
 • Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen

Ouders:

 • Mijn kind slaapt zo slecht
 • Mijn kind heeft last van de scheiding
 • In ons gezin is er veel ruzie, hoe kunnen we dit oplossen
 • Mijn kind luistert niet goed, hoe geef ik mijn grenzen aan
 • Hoe kunnen we samen op één lijn zitten met de opvoeding
 • Ik vind het moeilijk om contact te leggen met mijn kind, zijn er hechtingsproblemen?

Informatie voor verwijzers:

Kinderpraktijk Eindhoven LogoOnderzoek naar sociaal-emotioneel 
Sociaal emotioneel onderzoek; als er sprake is van problemen met faalangst, zelfvertrouwen/ zelfbeeld, somberheid, weerbaarheid, boosheid en opstandigheid. Aan de hand van dit onderzoek wordt er in kaart gebracht welke sociaal-emotionele moeilijkheden er zijn. Hoe er omgegaan wordt met stress en ervaringen. Inzicht in sterke en minder sterke eigenschappen.

Kinderpraktijk Eindhoven LogoOnderzoek naar ouder-kind interactie/ hechting
Soms zijn er vragen over het gedrag van het kind hoe hiermee het beste omgegaan kan worden. Bijvoorbeeld jouw kind laat opstandig gedrag zien en je weet niet hoe je hiermee het beste op kan reageren. Ook kan er een observatie thuis ingezet worden als er sprake is van een echtscheiding of veranderingen (belangrijke gebeurtenissen) in gezinssituaties. Hoe ervaart het kind de relatie met ouders,broer en/of zussen. Voelt het kind zich gewenst en hoe wordt hij/ zij bejegend? Is er sprake van echtscheidingsproblematiek of loyaliteitsconflicten. Daarbij kan er ook gekozen worden om de MIM in te zetten. De MIM geeft goed beeld wat jouw kind of jullie nodig hebben. De MIM afname wordt vaak als plezierig ervaren.

Kinderpraktijk Eindhoven Logo(School)observatie
Een observatie op school of kinderdagverblijf kan ingezet worden om gedragsproblemen, sociale problemen of werkhoudingsproblemen in kaart te brengen. Een observatie geeft op een objectieve wijze inzicht in de manier waarop een kind omgaat met leeftijdsgenoten en de leerkrachten. Daarnaast krijg je inzicht in de manier hoe het kind omgaat met de instructie en het taakgericht werken.

 

© Kinderpraktijk Eindhoven 2023