Hoogbegaafdheid/ Hooggevoeligheid

Als je een kind hebt waarbij je merkt dat deze een ontwikkelingsvoorsprong heeft, gaat dit vaak samen met sociale en emotionele problemen.

Baby’s en Peuters

 • Zeer alert
 • Veel huilen
 • Weinig slaapjes
 • Veel aandacht voor de omgeving en nieuwsgierig
 • Meer frustratie

Kleuters

 • Willen ineens niet meer naar school (hoofdpijn, buikpijn) of er is achteruitgang op school.
 • Frustratie thuis
 • Stelt hoge eisen aan zichzelf
 • Gaat de discussie aan
 • Trekt of naar oudere of jongere kinderen

Hooggevoelig kind

Zijn empatisch, gewetensvol, creatief, sociaal sensitief en functioneren het beste in een harmonieuze sfeer. Kunnen ook behoedzaam, angstig en zeer emotioneel zijn

 • Gespannen en snel prikkelbaar
 • ‘overgevoelig’ reageren
 • Lang blijft hangen in emoties zoals boosheid of verdriet?
 • Gebrek aan zelfvertrouwen?
 • Vaak bang is
 • Moeite met veranderingen
 • Moeite met grenzen aangeven
 • Moeite met in of doorslapen?

© Kinderpraktijk Eindhoven 2023