Wet en regelgeving

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor orthopedagogen) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) en staat geregistreerd in het SKJ register.

AVG

Informatie over hoe de praktijk omgaat met AVG vindt u hier

Procesbeschrijving Veilige Incidentmelding (VIM)

Vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) is de zorgaanbieder per 1 juli 2016 verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk. Doel is hiervan te leren en incidenten in de toekomst te voorkomen. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen.

Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. In het laatste geval gaat het om een zogenoemd bijna-incident, waarbij door het tijdig opmerken van de gebeurtenis kon worden voorkomen dat de patiënt schade leed.

 

Binnen Kinderpraktijk Eindhoven:

  1.  Is een procesbeschrijving aanwezig
  2.  Incidenten worden los van het patiëntendossier geregistreerd en bewaard. (Bijna-) Incidenten worden beschreven met datum en plaats. De gegevens worden dusdanig beschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar de desbetreffende patiënt.
  3. Bij de beschrijving van het incident worden de genomen maatregelen naar aanleiding van dit incident en maatregelen om dit incident in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen genoteerd.
  4. (Bijna-)Incidenten worden besproken binnen intervisie.

De VIM Procedure

De procedure die binnen de praktijk bij een (bijna) incident wordt gevolgd is als volgt:

  • Registratie: Behandelaar registreert het (bijna) incident geanonimiseerd in een bestand
  • Analyse: Behandelaar onderzoekt en analyseert het (bijna)incident
  • Bespreking: Behandelaar bespreekt het (bijna)incident tijdens een intervisie
  • Maatregel: De maatregel/oplossing die wordt getroffen wordt vermeld en beschreven. Dit om een dergelijk (bijna)incident in de toekomst te voorkomen

Algemene voorwaarden

Binnen de praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier

© Kinderpraktijk Eindhoven 2022 Design door Thomas Vink Webdesign