Het jonge kind 0-6 jaar (IMH)

 

  • Klachten tijdens de zwangerschap zoals angst, depressie e.d.
  • Alleenstaande ouder/ tienermoeder
  • Verwerken van trauma’s
  • Huilbaby’s
  • (lichte) Eetproblematiek
  • Driftbuien dreumes en peuter
  • Vermoedens ontwikkelingsproblematiek (ADHD/ASS)

De behandeling vanuit de IMH visie wordt uitgegaan van het klachtgedrag. Dit is bijvoorbeeld slaapproblemen, extreem huilen, boos of opstandig gedrag of eetproblemen. Ook schuldgevoelens van teleurstelling of onmacht bij de ouder. In het traject worden ouder en kind in verschillende situaties geobserveerd. Ook bespreken we de voorgeschiedenis. In de behandeling krijgen jullie zicht op de signalen die jullie kindje laat zien om deze beter te begrijpen en te herkennen. U als ouder kent uw kindje het beste, maar soms is het lastig om erachter te komen waarom uw kindje zoveel huilt of bepaald gedrag laat zien. Samen gaan we op zoek naar wat het beste voor u werkt en bij uw kindje.

De praktijk biedt laagdrempelige hulp. Dit betekent dat de orthopedagoog zowel bij u thuis komt als afspraken op de praktijk. 

Ook kunt u ervoor kiezen om in een groep of individueel Nurture and Play in te zetten. Zie voor meer informatie op mijn pagina Nurture and Play.

 

© Kinderpraktijk Eindhoven 2023